Selasa, Mei 26, 2009

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG - Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan

@ مـَــاذ َا عـَــمَــلُ أ َبـِــيـْــكَ يـَــا عـُــثـْــمـَــانُ؟

Maazaa ‘amalu abiika yaa Uthman?
@ Apakah pekerjaan ayah awak hai Usman?
Daffodils

& هـُــوَ فـَــلاَّحٌ، لـَــهُ مـَــز ْرَعـَــة ٌ وَاسـِــعـَــة ٌ فـِــى الـْــقـَــرْيـَــةِ

Huwa fallaahun, lahu mazro’atun waasi’atun fil qoryati.
& Dia adalah seorang petani, dia mempunyai sawah yang luas di desa.
Grandpa

@ مـَــاذ َا يـَــز ْرَعُ أ َبـُــوْكَ فـِــى الـْــمـَــز ْرَعـَــةِ؟

Maazaa yazro’u abuuka fil mazro’ati?
@ Apakah yang ditanam ayah awak di sawah?
Corn

& هـُــوَ يـَــز ْرَعُ الرّ ُز ّ وَالذ ّ ُرَّة

Huwa yazro’ur ruzza wazzurrota.
& Dia menanam padi dan jagung.
Epidaurus

@ هـَــلْ هـُــوَ رَئـِــيـْــسُ الـْــقـَــرْيـَــةِ؟

Hal huwa ro’iisul qoryati?
@ Apakah dia seorang ketua kampung?
Uncle
& لاَ، لـَــيـْــسَ هـُــوَ رَئـِــيـْــسَ الـْــقـَــرْيـَــةِ بـَــلْ أ َخـُــوْهُ

La, laisa huwa ro’iisul qoryati bal akhuuhu.
& Tidak. dia bukanlah seorang ketua kampung, tetapi saudaranya yang ketua kampung.

@ هـَــلْ أ َخـُــوهُ فـَــلاَّحٌ أ َيـْــضًا؟

Hal akhuuhu fallaahun aidhon?
@ Apakah saudaranya itu juga seorang petani?
Grad '09 Wakka
& لاَ، لـَــيـْــسَ هـُــوَ فـَــلاَّحـًــا بـَــلْ مـُــدَر ِّسٌ

La, laisa huwa fallaahan bal mudarrisun.
& Tidak, dia bukanlah seorang petani. Sesungguhnya dia seorang guru.


BAHASA URDHU:

Namaz Allah ke khazanah se lenika zeriya he : Solat dapat menarik rahmat dari khazanah Allah.

Namaz me syifa' he : Solat menyihatkan tubuh badan.

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu'man. m.s 12-13.
2. Bahasa Urdhu - Amin Bai Pancasila.

Jumaat, Mei 22, 2009

GALERI: فى الفصل , di dalam kelas

Ini juga entri yang terhutang......(14.5.2009)


Sumber: Blue-T Publication Sdn.Bhd. Majalah Sayang muslim (5-9 tahun) bil 19. m.s 28

نحو/NAHU: Pelajaran 3: Isim Ada 2 Bhg. Muzakkar (Lelaki/ Jantan) Mu'annath (Perempuan/ Betina) Jawapan Tamrin / Latihan

Ini adalah entri yang terhutang, ia sepatutnya diterbitkan pada 6.5.2009.

١- عين فى الأسماءِ الآتية المذكر، والمؤنث
1. Kategorikan nama-nama di bawah ini samada lelaki (jantan) atau perempuan (betina):

نـَــبـِــيٌّ ، قـِــمـَــطـْــرٌ ، جـَــائـِــز َة ٌ ، خـَــنـْــسـَــاءٌ ، حـرب ، مــعــاوية ، رغـيــف ، بــحــر ، ســلمــى ، عــثــمــان
Jawapan:
*sila klik jadual di atas untuk melihat tulisan dengan lebih jelas.

٢- بين المذكر والمؤنث، وعلامته إن وجدت فى الأسماء الآتية
2. Jelaskan yang mana lelaki (jantan) dan perempuan (betina) serta berikan tandanya (sekiranya ada) pada nama-nama di bawah ini:

كرسي ، بيداء ، زينب ، دار ، أ ُذن ، حجرة ، ليلى مؤدب ، إبراهيم ، على ، قائد ، إنسان
Jawapan:
*sila klik jadual di atas untuk melihat tulisan dengan lebih jelas.

٣-  ما نوع المؤنث فيما يأتى؟
3.Nyatakan golongan perempuan (betina) perkataan-perkataan berikut, samada lafzi, ma'nawi atau majazi:

صفيـَّــة ، أرض ، سعدى ، كتف ، سعاد ، ريح ، حائض عصا ، طرفة ، زكريا ، عـِــير ، جهنم
Jawapan:*sila klik jadual di atas untuk melihat tulisan dengan lebih jelas.

Soalan teka teki lalu:
1. Binatang apakah yang semua anggota badannya di kepala?
2. Berkopiah bukannya ustaz, berjubah putih bukannya hafiz, berekor bukannya serban. Aaaaapa dia?


Jawapan:
1. Kutu
2. Taugeh


Tajuk berkaitan:
1.
Gambarajah dan contoh
2.
Penerangan
3.
Alif Maqsurah
4.
Alif Mamdudah
5.
Tip mengenal mu'annath
6.
Soalan latihan

Rujukan:
1. زكي على سويلم وعبد السميع محمد السنباطى .تيسير النحو للصف الأول الأعدادى قدح دار الأمان : الناشر سنديرين برحد بمليزيا (بإذن رئيس قطاع المعاهد بالأزهر الشريف) صفحة٩٣-٩٤
3. http://kamus.javakedaton.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=1
4.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو بيروت : دار الفكر

Selasa, Mei 19, 2009

VIDEO: Learn Arabic with Khaled 1-7


Huuuuui, banyaknya video! Kenapa Mykrk tak pasang satu, lepas tu klik di 'Include related videos' saja? Emph, yang include tu kadang-kadang entah video apa-apa! Buat menambah saham dosa mata........

Isnin, Mei 18, 2009

VIDEO: Hari Guru 2009 - Guru Pembina Negara Bangsa

Mahu melihat sajak ini selengkapnya? Klik sini, juga di sini.


Jumaat, Mei 15, 2009

Video: Belajar menulis sebahagian huruf Arab
Selasa, Mei 12, 2009

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Kamus, Latihan 2 & 3 ( فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. هـُــوَ ' dan ' هـِــيَ')


٢- اقرأ ْ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات

Baca dan tulis perkataan-perkataan berikut dengan baris  yang betul:
Read and write the following words with the correct ending:


المدرسة، فى المدرسة، فى البيت، البيت، الغرفة، الحمام، فى المطبخ، المكتب، على المكتب، على الكرسي، السرير، على الكتاب، فى المسجد
٢- اقرأ ْ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات

Baca dan tulis perkataan-perkataan berikut dengan baris  yang betul:
Read and write the following words with the correct ending:


٣- اقرأ ْ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات

١- الطالب فى الجامعة

٢- الرجال فى المسجد

٣- أين التاجر؟ هو فى الدكان

٤- القلم على المكتب

٥- أين زينب؟ هي فى الغرفة

٦- أين الورق؟ هو على المكتب

٧- أين المدرس؟ هو فى الفصل

٨- أين ياسر؟ هو فى المرحاض

٩- الشمس والقمر فى السماء

١٠- من فى الفصل؟
Tajuk berkaitan;
1. Isim yang 'majrur'
2. (مـَــا:Apakah), (أ:Adakah), (َهَـٰـذ َا:Ini), (نـَعَـمْ:Ya), (لاَ:Tidak).
3. Kamus
5. Muzakkar dan mu'annath
6. Tip mengenal isim mu'annath

Rujukan:
1.
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
2. DAFTAR KATA EJAAN JAWI (Microsoft Excel)

FREE DOWNLOAD, MUAT TURUN PERCUMA - محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG HAYYA BIL-ARABIAH RADIO IKIM.FM

Tolong beri masa untuk loading dari http://www.box.com/. Terima kasih kerana bersabar.

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. هـُــوَ ' dan ' هـِــيَ', (Jawapan latihan)

تـَــمـْــر ِين

أ َجـِــبْ عـَــن ِ الأسـْــئـِــلـَــةِ اتـِــيـَــةِ

Berdasarkan gambar di sebelah, jawab soalan-soalan berikut.

Answer the following questions.
Sila klik gambar untuk membesarkannya.

Tajuk berkaitan;
1. Isim yang 'majrur'
2. (مـَــا:Apakah), (أ:Adakah), (َهَـٰـذ َا:Ini), (نـَعَـمْ:Ya), (لاَ:Tidak).
3. Kamus
5. Muzakkar dan mu'annath
6. Tip mengenal isim mu'annath

Rujukan:
1. الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

Khamis, Mei 07, 2009

FREE DOWNLOAD, MUAT TURUN PERCUMA - نحو/NAHU dan صرف/SARAF/SORF

النحو والصرف

Tolong beri masa untuk loading dari http://www.box.com/. Terima kasih kerana bersabar.

Selasa, Mei 05, 2009

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: هـُــوَ 'dia lelaki, ia jantan / muzakkar, he, it' dan هـِــيَ'dia perempuan, ia betina / mu'annath, she, it

Assalamualaikum. Anda masih ingat pelajaran Lughah yang lepas? Dalam pelajaran lalu kita telah belajar mengenai hukum isim yang 'majrur', iaitu huruf terakhir isim berbaris bawah kerana isim itu telah didahului atau dimasuki oleh partikel / huruf jar (فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas.)

Pelajaran kali ini masih kita pelajari masalah yang sama, cuma ada pertambahan sedikit, iaitu;

1. هـُــوَ 'dia lelaki, ia jantan / muzakkar, he, it'.

2. هـِــيَ'dia perempuan, ia betina / mu'annath, she, it'

Dalam Bahasa Arab semua isim adalah samada muzakkar/lelaki/jantan atau mu'annath/perempuan/betina.

-> Isim muzakkar/lelaki/jantan disebut dengan kata ganti هُـوَ tidak kira samada menandakan ianya manusia, makhluk, binatang atau benda.

In Arabic all nouns are either masculine or feminine.

-> A masculine noun is referred to by the pronoun هـُــوَ whether it denotes a human
being, an animal or a thing.

Contoh:

Di manakah kanak-kanak itu? Where is the boy?
أ َيـْــن الـْــوَلـَــدُ؟


Dia di dalam masjid. He is in the mosque.

هـُــوَ فـِــى الـْــمـَــسـْــجـِــدِ


Di manakah buku itu? Where is the book?
أ َيـْــنَ الـْــكـِــتـَــابُ؟


Ia di atas meja. It is on the table.
هـُــوَ عـَــلـَــى الـْــمـَــكـْــتـَــبِ


-->Isim mu'annath/perempuan/betina disebut dengan kata ganti هـِــيَ tidak kira samada menandakan ianya manusia, makhluk, binatang atau benda.

-->a feminine noun is referred to by the pronoun هـِــيَ whether it denotes a human
being, an animal or a thing

Contoh;

Dimanakah Aminah? Where is Aminah?
أ َيـْــنَ أ َمـِــيـنـَــة ُ؟


Dia berada di rumah. She is in the house.
هـِــيَ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ


Dimanakah jam itu? Where is the watch?
أ َيـْــنَ السـَّــاعـَــة ُ؟


Ia di atas katil. It is on the bed.
هـِــيَ عـَــلـَــى السـَّـر ِيرِ


*** Kebannyakan mu'annath/perempuan/betina diakhiri oleh huruf ta marbutah (ة) kecuali beberapa perkataan.

Most feminine nouns end with a round ta (ة) but there are some which do not have any ending

*** Isim mu'annath yang menunjukkan nama orang perempuan tiada tanwin / baris dua.

Contoh;

فـَــاطـِــمـَـة ُ، ز َيـْــنـَــبُ، آمـِــنـَــةُ


تـَــمـْــر ِين

أ َجـِــبْ عـَــن ِ الأسـْــئـِــلـَــةِ اتـِــيـَــةِ

Berdasarkan gambar di atas, jawab soalan-soalan berikut.

Answer the following questions.

١- أين الكتاب؟

٢- أين محمد؟

٣- أين الساعة؟

٤- أين ياسر؟

 ٥- أ َين آمنة؟

٦- أآمنة فى الغرفة؟

٧- أياسر فى المطبخ؟

٨- من فى الغرفة؟

٩- ومن فى الحمام؟

١٠- ماذا على المكتب؟

١١- ماذا على السرير؟


Tajuk berkaitan;
1. Isim yang 'majrur'
2. (مـَــا:Apakah), (أ:Adakah), (َهَـٰـذ َا:Ini), (نـَعَـمْ:Ya), (لاَ:Tidak).
3. Kamus
5. Muzakkar dan mu'annath
6. Tip mengenal isim mu'annath

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print