Nahu


Kepentingan Mempelajari Ilmu Nahu

PELAJARAN 1: PERKATAAN DAN AYAT: الكلمة والكلام
Pengertian Perkataan dan Ayat تعريف الكلمة والكلام, latihan

Jawapan latihan

PELAJARAN 2: (Al-kalimah (الكلمة) : perkataan) terbahagi kepada 3 bahagian:
i. الإسم : Isim: nama : noun
ii. الفعـل: Fe'el: perbuatan : katakerja : verb
iii. الحرف : Huruf : particle.
PELAJARAN 3: Isim terbahagi kepada 2 bahagian: تـَـقـْـسـِـيـْــمُ الإسْــم إلـَــى مـُــذ َكـَــر وَمُــؤَنـَّــثٍ
i. Muzakkar مـُــذ َكـَّــر (lelaki / jantan)
Contoh-contoh m
uzakkar مـُــذ َكـَّــر (lelaki / jantan)
ii. Mu'annath مُــؤَنـَّــثٍ (perempuan / betina)


PELAJARAN 4 : المفرد والمثنى والجمع

PELAJARAN 5 : الجملة الإسمية والجملة الفعلية

PELAJARAN 6 : المبتدأ والخبر

PELAJARAN 7 : الجملة الفعلية تتركب من الأفعال الماضية

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print