Bahasa (Lughah)


PELAJARAN 1

هَـٰـذ َا : Ini
مَا هَـٰـذ َا : Apakah / Apa ini?
أ َهَـٰـذ َا : Adakah ini......?
مَـنْ : Siapakah
مـَــا : Apakah
أ : Adakah
نـَعَـمْ : Ya
لاَ : Tidak
Isim nakirah : الإسماء النكرة : Kata nama am

Pelajaran 1.1 : هَـٰـذ َا : Ini

Pelajaran 1.2 : مَا هَـٰـذ َا : Apakah / Apa ini?أ َهَـٰـذ َا : Adakah ini? نـَــعـَــمْ : Ya, لاَ : Tidak

Pelajaran 1.3 : Latihan 1 - مَا هَـٰـذ َا : Apakah / Apa ini?

Pelajaran 1.4 : Latihan 2 -أ َهَـٰـذ َا : Adakah ini......?

Pelajaran 1.5 : Latihan 3 - Baca dan Tulis


Pelajaran 1.6 :(مَـنْ : Siapakah),(مـَــا : Apakah),(أ : Adakah),(َهَـٰـذ َا : Ini),(نـَعَـمْ : Ya),(لاَ : Tidak).


Pelajaran 1.7 : Latihan 4 - Baca dan tulis

Pelajaran 1 - Jawapan Latihan 1, 2, 3, 4

Pelajaran 1 - Penerangan

Pelajaran 1 - Penerangan versi Bahasa Inggeris

Pelajaran 1 - Kamus

PELAJARAN 2
ذ َ ٰ لـِـكَ : itu
وَ : dan

Pelajaran 2 : ذ َ ٰ لـِـكَ : itu, وَ : dan. Kamus

Pelajaran 2 - Penerangan versi Bahasa Inggeris


PELAJARAN 3

alif lam (ال)

Pelajaran 3.1 : alif lam (ال)

Pelajaran 3.2 : Contoh alif lam (ال)

Pelajaran 3.3 : alif lam (ال) Tamrin / Latihan 1 dan 2Pelajaran 3.5 : ال (alif lam) Jawapan Tamrin / Latihan 3 dan 4
Pelajaran 3.7 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah ) Jawapan Tamrin / Latihan 1,2 dan3.

Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jadual huruf dan contoh, latihan

Pelajaran 3.8 : ال (alif lam qamariah dan syamsiah) Jawapan latihan

PELAJARAN 4
فى، على، من، على
Pelajaran 4.1: Isim yang MAJRUR, فـِــى : di, di dalam, عـَــلـَــى : di atas.

PELAJARAN 5
مضاف
PELAJARAN 6
هذه
PELAJARAN 7
هذا، هذه، ذلك، تلك
PELAJARAN 8
هذا، ذلك، هذه، تلك
PELAJARAN 9
صفة
PELAJARAN 10
لى، لك، له، لها
PELAJARAN 11
بيتى
PELAJARAN 12
مذكر، مؤنث
PELAJARAN 13
اسم الإشارة للقريب - هذا، هؤلاء
اسم الإشارة للبعيد - ذلك اولئك

PELAJARAN 14
جمع
PELAJARAN 15
ڤروبهن٢ فعل مذكر --> مؤنث، مفرد --> جمع
الضمائر المنفصل

PELAJARAN 16
تمارين
هذا، هؤلاء، اولئك
اسم الإشارة للقريب، للبعيد
عاقل، غير عاقل

PELAJARAN 17
جمع تكسير
PELAJARAN 18
مثنى، جمع
PELAJARAN 19
جمع تكسير، العدد
PELAJARAN 20
جمع مؤنث سالم
العدد ١،٢،٣،٤،٥......

PELAJARAN 21
مدرستى
PELAJARAN 22
الممنوع من الصرف
PELAJARAN 23
تمارين

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print