Jumaat, Februari 27, 2009

GALERI: Tarikh Dan Peristiwa : التـَّــوَار ِيـْــخُ وَالـْــحـَــوَادِيـْــثُ


* Sila klik gambar untuk melihat dengan lebih jelas.

Rujukan:
Majalah ana MUSLiM. Edisi 5 (April 2007). Kuala Lumpur: Blue-T Publication Sdn. Bhd. m.s 45.

Rabu, Februari 25, 2009

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG : مـِــن َ الأفـْــضـَــلِ : lebih baik : better

مـِــن َ الأفـْــضـَــلِ : lebih baik : better

(Situasi 1: Hendak Beli Kereta)
Car 3
* أ ر ِيـْــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِى سـَـيـَّــارَة ً كـَــبـِــيـْــرَةً

* Saya hendak beli kereta besar.

أ ر ِيـْــدُ : Saya hendak (أ kembali kepada dhamir أنا = saya)

أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menghubungkan antara أ ر ِيـْــدُ dan أ َشـْــتـَــر ِى)

أ َشـْــتـَــر ِى : saya beli (أ kembali kepada dhamir أنا = saya)

سـَـيـَّــارَة : kereta

كـَــبـِــيـْــرَةً : besar
Racecar 3
# مـِــن َ الأفـْــضـَــل ِ أ َنْ تـَــشـْــتـَــر ِيَ / تـَــشـْــتـَــر ِيْ سـَـيـَّــارَةً رَخـِــيـْــصـَــةً

# Lebih baik awak beli kereta murah.

مـِــن َ الأفـْــضـَــلِ : Lebih baik

أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menghubungkan antara مـِــن َ الأفـْــضـَــلِ dan تـَــشـْــتـَــر ِيَ / تـَــشـْــتـَــر ِيْ)

تـَــشـْــتـَــر ِيَ : awak (L) beli

تـَــشـْــتـَــر ِيْ : awak (P) beli

سـَـيـَّــارَة : kereta

رَخـِــيـْــصـَــةً : murah
Question Mark
* لـِــمـَــاذ َا؟

* Kenapa?
Crazy
# سـِــعْـرُ الـْــبـِــنـْــز ِيـْــن ِ قـَــدِ ارْتـَــفـَــعَ

# Harga petrol sudah naik.

سـِــعْـرُ : harga

الـْــبـِــنـْــز ِيـْــن : petrol

قـَــدْ : sudah

ارْتـَــفـَــعَ : naik


PERBUALAN SESAMA LELAKI:
Convertible
* أ ر ِيـْــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِى سـَـيـَّــارَة ً كـَــبـِــيـْــرَةً

* Saya hendak beli kereta besar.
Racecar
# مـِــن َ الأفـْــضـَــل ِ أ َنْ تـَــشـْــتـَــر ِيَ سـَـيـَّــارَةً رَخـِــيـْــصـَــةً

# Lebih baik awak beli kereta murah.
I Dunno
* لـِــمـَــاذ َا؟

* Kenapa?
Talking Through
# سـِــعْـرُ الـْــبـِــنـْــز ِيـْــن ِ قـَــدِ ارْتـَــفـَــعَ

# Harga petrol sudah naik.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:
Low Rider
* أ ر ِيـْــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِى سـَـيـَّــارَة ً كـَــبـِــيـْــرَةً

* Saya hendak beli kereta besar.
Car 5
# مـِــن َ الأفـْــضـَــل ِ أ َنْ تـَــشـْــتـَــر ِيْ سـَـيـَّــارَةً رَخـِــيـْــصـَــةً

# Lebih baik awak beli kereta murah.
Hmm
* لـِــمـَــاذ َا؟

* Kenapa?
Mad
# سـِــعْـرُ الـْــبـِــنـْــز ِيـْــن ِ قـَــدِ ارْتـَــفـَــعَ

# Harga petrol sudah naik.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Situasi 2: Menunaikan Fardhu Haji)
Shaking Hands
* سـَــأ َذ ْهـَــبُ إ ِلـَــى الـْــحـَــجِّ هـَـٰـذِهِ السـَّــنـَــةَ. هـَــلْ تـَــذ ْهـَــبُ / تـَــذ ْهـَــبـِــيـْــن َ مـَــعـِــى؟

* Saya akan pergi haji tahun ini. Adakah awak hendak pergi bersama saya?

سـَــا َذ ْهـَــبُ : Saya akan pergi

~(سـَـ : akan, أ َذ ْهـَــبُ : saya pergi)~

إ ِلـَــى : ke

الـْــحـَــجِّ : haji

هـَـٰـذِهِ : ini

السـَّــنـَــةَ : tahun

هـَــلْ : Adakah

تـَــذ ْهـَــبُ : awak (L) pergi

تـَــذ ْهـَـبـِــيـْــنَ : awak (P) pergi

مـَــعـِــى : bersama saya

~(مـَــعَ :bersama, ى : saya)
Aging Man
# لاَ، سـَــأ َذ ْهـَــبُ بـَــعـْــدَ الـتـَّـــقـَــاعـُــدِ

# Tidak, saya akan pergi selepas pencen.

لاَ : Tidak

سـَــأ َذ ْهـَــبُ : saya akan pergi

~(سَ : akan, أ َذ ْهـَــبُ : saya pergi)~

بـَــعـْــدَ : selepas

الـتـَّــقــَــاعـُــدِ : pencen
Blackout
* مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ تـَــذ ْ هـَــبَ / تـَــذ ْ هـَــبـِــى الآن َ. لاَ أ َحـَــدَ يـَــعـْــلـَــمُ مـَــتـَــى يـَـمـُــوتُ

* Lebih baik awak pergi sekarang. Tiada siapa tahu bila mati.

مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل : Lebih baik

أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menghubungkan antara مـِــن َ الأفـْــضـَــلِ dan تـَــذ ْ هـَــبَ / تـَــذ ْ هـَــبـِــى

تـَــذ ْهـَــبَ : awak (L) pergi

تـَــذ ْهـَـبـِــى : awak (P) pergi

الآن : sekarang.

لاَ : Tidak, tiada

أ َحـَــدَ : seorang, siapa

يـَــعـْــلـَــمُ : dia tahu

مـَــتـَــى : bila

يـَـمـُــوتُ : dia mati


PERBUALAN SESAMA LELAKI:
Ghetto Fab
* سـَــا َذ ْهـَــبُ إ ِلـَــى الـْــحـَــجِّ هـَـٰـذِهِ السـَّــنـَــةَ. هـَــلْ تـَــذ ْهـَــبُ مـَــعـِــى؟

* Saya akan pergi haji tahun ini. Adakah awak hendak pergi bersama saya?
Hippie
# لاَ، أ َذ ْهـَــبُ بـَــعـْــدَ الـتـَّـــقـَــاعـُــدِ

# Tidak, saya akan pergi selepas pencen.
Sick In Bed
* مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ تـَــذ ْ هـَــبَ الآن َ. لاَ أ َحـَــدَ يـَــعـْــلـَــمُ مـَــتـَــى يـَـمـُــوتُ

* Lebih baik awak pergi sekarang. Tiada siapa tahu bila mati.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:
Best Friends 1
* سـَــا َذ ْهـَــبُ إ ِلـَــى الـْــحـَــجِّ هـَـٰـذِهِ السـَّــنـَــةَ. هـَــلْ تـَــذ ْهـَــبـِــيـْــن َ مـَــعـِــى؟

* Saya akan pergi haji tahun ini. Adakah awak hendak pergi bersama saya?
Easter Bonnet
# لاَ، أ َذ ْهـَــبُ بـَــعـْــدَ الـتـَّــقـَــاعـُــدِ

# Tidak, saya akan pergi selepas pencen.
Muslim Woman
* مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ تـَــذ ْ هـَــبـِــى الآن َ. لاَ أ َحـَــدَ يـَــعـْــلـَــمُ مـَــتـَــى يـَـمـُــوتُ

* Lebih baik awak pergi sekarang. Tiada siapa tahu bila mati.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Situasi 3: Aktiviti Selepas Tamat Semester)
Smiley University
* مـَــتـَــى تـَـتـَــخـَــرََّجُ / تـَـتـَــخـَــرََّجـِــيـْــن َ ؟

* Bila awak akan habis belajar (graduate)?

مـَــتـَــى : Bila

تـَـتـَــخـَــرََّجُ : awak (L) habis belajar?

تـَـتـَــخـَــرََّجـِــيـْــن : awak (P) habis belajar?
Writing
# هـَـٰـذ َا الـْــفـَــصـْـلَ

# Semester ini.

هـَـٰـذ َا : ini

الـْــفـَــصـْـلَ : semester
Thinking
* مـَــاذ َا سـَـتـَــفـْــعَــلُ / سـَــتـَــفـْــعـَــلـِــيـْــن َ بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِـكَ ؟

* Apa awak akan buat selepas ini?

مـَــاذ َا : Apa

سـَـتـَــفـْــعَــلُ : awak (L) akan buat

~(سَ : akan, تـَــفـْــعَــلُ : awak (L) buat)~

سـَــتـَــفـْــعـَــلـِــيـْــن : awak (P) akan buat

~(سَ : akan, تـَــفـْــعَــلـِــيـْــنَ : awak (P) buat)~

بـَــعـْــدَ : selepas

ذ َ ٰ لـِـكَ : ini (itu)
Walking
# سـَــأ َبـْــحـَــث ُ عـَــن ْ عـَــمـَــلٍ

# Saya akan mencari kerja.

سـَــأ َبـْــحـَــثُ عـَــنْ : Saya akan mencari

~(سَ : akan, أ َبـْــحـَــثُ عـَــنْ : saya mencari)~

عـَــمـَــلٍ : kerja
Boring Lecture
* مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ تـُــوَاصـِــلَ / تـُــوَاصـِــلـِــى دِرَاسـَــتـَـكَ / دِرَاسـَــتـَـكِ

* Lebih baik awak sambung pelajaran awak.

مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل : Lebih baik

أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menghubungkan antara مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل dan تـُــوَاصـِــلَ/ تـُــوَاصـِــلـِــى)

تـُــوَاصـِــلَ : awak (L) sambung

تـُــوَاصـِــلـِــى : awak (P) sambung

دِرَاسـَــتـَـكَ : pelajaran awak (L)

~(دِرَاسـَــةَ : pelajaran, كَ : awak (L))~

دِرَاسـَــتـَـكِ : pelajaran awak (P)

~(دِرَاسـَــةَ : pelajaran, كِ : awak (P))~


PERBUALAN SESAMA LELAKI:
Graduation
* مـَــتـَــى تـَـتـَــخـَــرََّجُ ؟

* Bila awak akan habis belajar?
Rave
# هـَـٰـذ َا الـْــفـَــصـْـلَ

# Semester ini.

* مـَــاذ َا سـَـتـَــفـْــعَــلُ بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِـكَ ؟

* Apa awak akan buat selepas ini?
Doctor
# سـَــأ َبـْــحـَــث ُ عـَــن ْ عـَــمـَــلٍ

# Saya akan mencari kerja.
Student Head Explodes
* مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ تـُــوَاصـِــلَ دِرَاسـَــتـَـكَ

* Lebih baik awak sambung pelajaran awak.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:
Shy
* مـَــتـَــى تـَـتـَــخـَــرََّجـِــيـْــن َ ؟

* Bila awak akan habis belajar?
Ballerina
# هـَـٰـذ َا الـْــفـَــصـْـلَ

# Semester ini.

* مـَــاذ َا سـَــتـَــفـْــعـَــلـِــيـْــن َ بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِـكَ ؟

* Apa awak akan buat selepas ini?
Business Woman
# سـَــأ َبـْــحـَــث ُ عـَــن ْ عـَــمـَــلٍ

# Saya akan mencari kerja.
Back-to-School Joke
* مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ تـُــوَاصـِــلـِــى دِرَاسـَــتـَـكِ

* Lebih baik awak sambung pelajaran awak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Situasi 4: Trafik Jam)
NASCAR
* هـَــل ِ الـطـَّــر ِيـْــق ُ مـُـز ْدَحـِــمٌ؟

* Adakah jalan sesak / jam?

هـَــلْ : Adakah

الـطـَّــر ِيـْــق : jalan

مـُـز ْدَحـِــمٌ : sesak / jam
Thumbs Down
# نـَــعـَــمْ، مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ لاَ تـَـخـْــرُجَ / تـَــخْـرُجـِــى الآنَ

# Ye, lebih baik jangan keluar sekarang.

نـَــعـَــمْ : ye,

مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل : Lebih baik

أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menghubungkan antara مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل dan لاَ تـَـخـْــرُجَ / تـَــخْـرُجـِــى)

لاَ : jangan

تـَـخـْــرُجَ : awak (L) keluar

تـَــخْـرُجـِــى : awak (P)keluar

الآنَ : sekarang


PERBUALAN SESAMA LELAKI:
No U Turn
* هـَــل ِ الـطـَّــر ِيـْــق ُ مـُـز ْدَحـِــمٌ؟

* Adakah jalan sesak / jam?
Road Rage
# نـَــعـَــمْ، مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ لاَ تـَـخـْــرُجَ الآنَ

# Ye, lebih baik jangan keluar sekarang.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:
Street Light
* هـَــل ِ الـطـَّــر ِيـْــق ُ مـُـز ْدَحـِــمٌ؟

* Adakah jalan sesak / jam?
Alarm Clock
# نـَــعـَــمْ، مـِــن َ الأ َفـْــضـَــل ِ أ َن ْ لاَ تـَــخْـرُجـِــى الآنَ

# Ye, lebih baik jangan keluar sekarang.

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

http://www.ikim.gov.my/ikim.fm/

Sebahagian nota asal:

Rabu, Februari 18, 2009

صرف/SARAF/SORF: Motivasi 1


Sumber:

Dr. Shukri Abdullah. 2006. MOTIVASI PELAJAR CEMERLANG. Selangor: Penerbitan Nadi Ilmu Sdn. Bhd.

صرف/SARAF/SORF Pelajaran 1.3 : Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـَــلَ يـَــفـْــعـَــلُ
Cara mengenali: ain atau lam feel adalah salah satu daripada huruf-huruf halqi atau dalam pelajaran Tajwid ia dikenali sebagai huruf Izhar halqi (إظهار حلقى)
إذا كان عين فعله أو لامه حرفـًـا من حروف الحلق وهى = ء، ه،ع،ح،غ،خ
فـَــعـَــلَ يـَــفـْــعـِــلُ


فـَــعـَــلَ يـَــفـْــعـُــلُ
Wazan yang terbanyak digunakan
فـَــعـِــلَ يـَــفـْــعـَــلُفـَــعـِــلَ يـَــفـْــعـِــلُ
Wazan yang amat jarang digunakan


فـَــعـُــلَ يـَــفـْــعـُــلُ
Feel yang berkisar tentang tabiat / sifat manusia dan lazim (لازم) iaitu tidak memerlukan maf'ul bih (prediket)


Perhatian: Setiap feel sudah termaktub wazan-wazan yang tertentu untuknya, kita tidak boleh membariskannya sebarangan atau memasukkannya ke dalam wazan yang salah.

Rujukan:
1.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر
2. http://www.e-alqamus.com.my/v4/utama.aspx
3. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٥
4. Durus Arabiah Radio IKIM.FM 4 & 5 Januari 2009.
5. علم صرف دان نحو. ڤيرق: ڤرچيتقن ڤوستاك مودا. موك سورت: ٢١-٢٥
6. Daftar Ejaan Jawi: http://www.geocities.com/zainul64/


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print