Jumaat, Oktober 31, 2008

GALERI: Haiwan-haiwan : ا َلـْـحـَـيَوَانـَـات / حيوان٢

Rujukan:
Majalah Sayang muslim. Edisi 5.3/2008. Kuala Lumpur: Blue-T Publication Sdn. Bhd. m.s18-19.

GALERI: Satu Perkataan Banyak Makna ( بـَـيـْت )

Sumber:
Majalah مـَـاهـِـر . Bil.6. Okt. 2007 / أكتوبر ٢٠٠٧ .Kajang, Selangor : Aras Mega (M) Sdn. Bhd. m.s ٢٠

GALERI: Apa Cita-cita Awak? : مـَـا آمـَـالـُـك؟

* klik gambar untuk melihatnya dengan lebih jelas

Sumber:
Majalah ana MUSLiM. edisi 18. 3/2008. Kuala Lumpur: Blue-T Publication Sdn. Bhd. m.s 45.


GALERI: ( Beg: مـِحـْـفـَـظـَة ) ( Payung: مـِـظـَـلــَّـة ) (Tuala Mandi: مـِـنـْـشـَـفـَـة )


Sumber: Majalah K.O!. Nov. 2001. Semenyih, Selangor: m.s 44


Khamis, Oktober 30, 2008

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Jawapan Latihan Pelajaran 1

تَـمْـر ِ يـْـن 1 : Latihan 1


مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذ َا مِـفـْتـَاحٌ. مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذا كـِــتـَـابٌ

مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذ َا قـَــلـَــمٌ. مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذا بـَـابٌ

مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذ َا بـَـيـْـتٌ. مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذا كـُـرْسـِــيٌّ


تــَــمْـر ِ يـْـن 2 :Latihan 2

أ َهَـٰـذ َا بـَـيْتٌ؟ لاَ، هَـٰـذ َا مـَـسـْـجـِـدٌ

أ َهَـٰـذ َا مِـفـْتـَاحٌ؟ لاَ، هَـٰـذ َا قـَــلـَــمٌ

أ َهَـٰـذ َا قـَـمِـيـْـصٌ؟ نـَـعـَـمْ، هَـٰـذ َا قـَـمِـيـْـصٌ

أ َهَـٰـذ َا نـَـجـْـمٌ؟ نـَـعـَـمْ، هَـٰـذ َا نـَـجـْـمٌ


3تـَـمْـر يـْـن: Latihan 3

اِقـْرأ ْ وَاكـْــتـُــبْ : Baca dan Tulisتـَـمْـر ِ يـْـن4 : Latihan 4

اِقـْرأ ْ وَاكـْــتـُــبْ : Baca dan Tulis

MUTIARA PARA DA'I : Jika Allah Mahu

GALERI: Perahu : ز َوْرَقٌ

Sumber: Majalah aulad. Feb-Mac 2001. Selangor : Aras Mega (M) Sdn. Bhd. m.s १०

Jumaat, Oktober 24, 2008

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1.7 : Latihan 4 - Baca dan tulis

اِقـْرأ ْ وَاكـْــتـُــبْ

Jawapan


Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1.6 :(مَـنْ:Siapakah),(مـَــا:Apakah),(أ:Adakah),(َهَـٰـذ َا:Ini),(نـَعَـمْ:Ya),(لاَ:Tidak).


Rujukan:

الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1.5 : Latihan 3 - Baca dan Tulis

اِقـْرأ ْ وَاكـْــتـُــبْJawapan

Rujukan:

الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

Rabu, Oktober 22, 2008

صرف/SARAF/SORF: Pelajaran 1.2 : أوزان الفعل الثلاثى المجرد

أ َوْزَانُ الـْـفـِـعْـل ِ الثـُّــلاَثِـى الـْــمُجَــرَّد


Wazan / Timbangan / Bentuk / Paten

Feel 3 Huruf

(Tanpa Huruf Tambahan)Keterangan:
* Perbincangan akan tertumpu kepada perubahan baris yang berlaku kepada
(huruf ع/ 'ainul fi'l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ 'ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع)

* Warna biru adalah:

feel madhi الـْــفِــعْــلُ الـْــمَاضِـى:

masa lampau @ telah berlaku :

past tense @ past participle.


* Warna kuning adalah:

feel mudhari' : الـْــفـِــعْــلُ الـْــمُضَار ِعُ:

masa kini @ akan datang :

present tense @ future tense
*****************************************************************************************************************

*Kesemua wazan / paten / bentuk Feel Thulathi (sulasi) Mujarrad , huruf pertamanya iaitu (ف) feel madhi

berbaris atas ( فَ)

*Huruf kedua feel madhi (ع)pula samada berbaris :

- atas عَ

- bawah عِ

- hadapan عُ

..........huruf terakhir baris apa?............ itu kena belajar Ilmu Nahu.............

*****************************************************************************************************************

* Jika (ع) (feel madhi / telah berlaku / past tense)

berbaris atas (فــعَـــل).

Contoh :

- فـَتـَـحَ

- ضَــرَبَ

- نـَـصَــرَ


Maka dalam (feel mudhari' / sedang berlaku / present tense)
baris ( 'ainul fi'l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ 'ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع ) tersebut
samada berbaris:
> atas يَفـْــعَــلُ contoh يَفـْــتـَـحُ

> bawah يـَــفـْـــعِـــلُ contoh يَضْــر ِبُ

> hadapan يَـفـْـــعُــــلُ contoh يَــنـْــصُــرُ

*****************************************************************************************************************

* Jika (ع) (feel madhi / telah berlaku / past tense)
berbaris bawah (فـَــعِــلَ).
Contoh:

- فـَــر ِحَ

- حَــسـِــبَ

Maka dalam (feel mudhari' / sedang berlaku / present tense)

baris ( 'ainul fi'l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ 'ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع ) tersebut samada berbaris:

> atas يَــفـْــعَــلُ contoh يـَــفـْــرَحُ

>bawah يَــفـْــعِــلُ contoh يَــحْــسِــبُ

****************************************************************************************

* Jika (ع) (feel madhi / telah berlaku / past tense)

berbaris hadapan (فـَــعُــلَ).

Contoh:

- حَــسُــنَ

Maka dalam(feel mudhari' / sedang berlaku / present tense)

baris ( 'ainul fi'l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ 'ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع ) tersebut
hanya berbaris:

> hadapan يَــفـْــعُــلُ contoh يَــحْــسُــنُ

*************************************************************************************** 

Jemput layari juga laman ini:

أوزان الفعل الثلاثى المجرد 

صرف/SARAF/SORF: Pelajaran 1.1 : الفعل الثلاثى المجرد

Dalam Pelajaran Sarf yang pertama ini, jika di sekolah Arab / pondok, pelajar akan diajar berkenaan tajuk yang paling asas iaitu الفعل الثلاثى المجرد (berwarna pink dalam rajah di atas).
الفعل الثلاثى المجرد bermaksud feel yang terdiri daripada hanya 3 huruf (tiada huruf tambahan).

Khamis, Oktober 16, 2008

نحو/NAHU: Jawapan Latihan Pelajaran 1: Perkataan & Ayat الكـــلمة والكلام/جملة مفيدة/جملة

Soalan:http://belajar-bahasa-arab-mykrk.blogspot.com/2008/08/perkataan-ayat.html

(1)

i- الـْـوَطـَـنُ عَـز ِيْزٌ

ii-الأخـْـلاقُ حِــصـْـنٌ

ii-الرَّضا سَعَــادَةٌ


(2)

i- الجندية شَـرَفٌ

ii-الـْـعـِـــلـْـــمُ رفعة

iii-الأمرُ شورَى


(3)

i-مالزيّ مهد الـْـحضارة

ii- السلام أ ُمْـنِــيَّـة ُالـْـمُخـْـلِـصِـيْـنَ

ii-الأزهـــر جامعة إسلامية


(4) خـَــيْـرُ النـَّـاسِ فـِـى هَـٰـذِهِ الـْـحَـيـَاةِ الـْـعـَـامـِـلـُونَ


(5)

نحو/NAHU: Jawapan Latihan Pelajaran 2: Perkataan ada 3 bahagian: الإسم والفعل والحرف


Rabu, Oktober 15, 2008

HADITH: Cara Mendapat Kasih Sayang Allah SWT

Cara Mendapat Kasih Sayang Allah SWT
عَــنْ أ َبـِـى هُـرَيْــرَة َ رَضِـــيَ اللهُ عَــنـْـهُ، قـَـالَ رَُسُـــولُ اللهِ صَلـَّــــى اللهُ عَـــلـَــيـْــهِ وَسَــلـَّـــمَ: إ ِن َّ اللهَ عَـــز َّ وَجَـــلَّ قـَـالَ: مَـــن ْ عَــادَى لـِـــى وَلـِـــيـًا، فـَـقـَـدْ آذ َنـْــتـُــهُ بـِـالـْـحَـــرْب، وَمـَـا تـَـقـَــرَّبَ إ ِلـَـيَّ عَــبـْــدِى بـِــشـَــيْءٍ أ َحـَــبَّ إ ِلـَــىَّ مِـمـَّــا افـْتـَــرَضـْــت ُ عـَــلـَــيـْــهِ، وَمـَــا يـَــز َالُ عـَــبـْــدِى يـَـتـَـقـَـرَّب ُ إ ِلـَــيَّ بـِــالنـَّــوَافـِــل ِ حَــتـَّى أ ُحـِــبـُّــهُ. فـَــإ ِذ َا أ َحـْــبَـبـْــتـُــهُ، كـُــنـْــت ُ سـَــمـْــعـَــهُ الـَّــذِى يـَــسـْــمـَــعُ بـِــهِ، وَبـَــصـَــرَهُ الـَّــذِى يـُــبـْــصـِــرُ بـِــهِ، وَيـَــدَهُ الـَّتـِـى يـَـبـْـطِــش ُ بـِــهـَــا، وَرِجـْــلـَــهُ الـَّــتـِــى يـَــمـْـشـِــى بـِــهـَــا، وَإ ِن سـَــأ َلـَــنـِــى لأُعـْــطـِــيَــنـَّــهُ، وَلـَــئـِــن ِ اسـْــتـَــعـَــاذَنـِــى لأ ُعـِــيـذ َنـَّــهُ، وَمـَــا تـَــرَدَّدْت ُ عـَــنْ شـَــيْءٍ أ َنـَــا فـَــاعـِــلـُــهُ تـَــرَدُّدِى عـَـن ْ نـَــفـْــس ِ عـَــبـْــدِى الـْــمـُــؤْمـِـن يـَـكـْرَهُ الـْــمـَوْت وَأ َنـَــا أ َكـْــرَهُ مَــسَــاءَتـَــهُ

رواه البخارى
maksudnya:


Daripada Abu Hurairah r.a, sabda Rasulullah s.a.w: Sesungguhnya Allah 'Azza waJalla berfirman: "Sesiapa yang memusuhi seseorang wali Aku maka sesungguhnya Aku isytiharkan perang terhadapnya. Tidak ada satu perbuatan taqarrub (mendekatkan diri) kepadaKu oleh hambaKu yang lebih Aku cintai selain daripada kewajipan-kewajipan yang Aku fardhukan ke atasnya. HambaKu akan terus (beramal) menghampirkan diri kepada Aku dengan melakukan amalan-amalan sunat sehingga Aku mencintainya. Apabila Aku sudah mencintainya maka aku (menjadikan) pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memukul dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia memohon (sesuatu) daripada Aku nescaya aku berikannya, dan jika dia memohon perlindungan Aku (daripada sesuatu) nescaya akan aku lindunginya. Aku tidak ragu daripada sesuatu yang Aku lakukan sepertimana Aku ragu (hendak mengambil) nyawa hamba Aku yang mukmin di mana dia membenci maut sedang Aku tidak suka menyakitinya."hadis qudsi riwayat Al-Bukhari


*************************************************************************************************************************************************
عَــنْ أ َبـِـى هُـرَيْــرَة َ رَضِـــيَ اللهُ عَــنـْـهُ، قـَـالَ رَسُـــولُ اللهِ صَلـَّــــى اللهُ عَـــلـَــيـْــهِ وَسَــلـَّـــمَ
Daripada Abu Hurairah r.a, sabda Rasulullah s.a.w:
إ ِن َّ اللهَ عَـــز َّ وَجَـــلَّ قـَـالَ
Sesungguhnya Allah 'Azza waJalla berfirman:

مَـــن ْ عَــادَى لـِـــى وَلـِـــيـًا، فـَـقـَـدْ آذ َنـْــتـُــهُ بـِـالـْـحَـــرْب
"Sesiapa yang memusuhi seseorang wali Aku maka sesungguhnya Aku isytiharkan perang terhadapnya.
وَمـَـا تـَـقـَــرَّبَ إ ِلـَـيَّ عَــبـْــدِى بـِــشـَــيْءٍ أ َحـَــبَّ إ ِلـَــىَّ مِـمـَّــا افـْتـَــرَضـْــت ُ عـَــلـَــيـْــهِ

Tidak ada satu perbuatan taqarrub (mendekatkan diri) kepadaKu oleh hambaKu yang lebih Aku cintai selain daripada kewajipan-kewajipan yang Aku fardhukan ke atasnya
وَمـَــا يـَــز َالُ عـَــبـْــدِىيـَـتـَـقـَـرَّب ُ إ ِلـَــيَّ بـِــالنـَّــوَافـِــل ِ حَــتـَّى أ ُحـِــبـُّــهُ
HambaKu akan terus (beramal) menghampirkan diri kepada Aku dengan melakukan amalan-amalan sunat sehingga Aku mencintainya.
فـَــإ ِذ َا أ َحـْــبَـبـْــتـُــهُ، كـُــنـْــت ُ سـَــمـْــعـَــهُ الـَّــذِى يـَــسـْــمـَــعُ بـِــهِ
Apabila Aku sudah mencintainya maka aku (menjadikan) pendengarannya yang dengannya dia mendengar
وَبـَــصـَــرَهُ الـَّــذِى يـُــبـْــصـِــرُ بـِــهِ
penglihatannya yang dengannya dia melihat
وَيـَــدَهُ الـَّتـِــى يـَـبـْـطِــش ُ بـِــهـَــا
tangannya yang dengannya dia memukul
وَر ِجـْــلـَــهُ الـَّــتـِــى يـَــمـْـشـِــى بـِــهـَــا
dan kakinya yang dengannya dia berjalan.
وَإ ِن سـَــأ َلـَــنـِــى لأ ُعـْــطـِــيَــنـَّــهُ
Jika dia memohon (sesuatu) daripada Aku nescaya aku berikannya,
وَلـَــئـِــن ِ اسـْــتـَــعـَــاذ َنـِــى لأ ُعـِــيـذ َنـَّــهُ
dan jika dia memohon perlindungan Aku (daripada sesuatu) nescaya akan aku lindunginya.
وَمـَــا تـَــرَدَّدْت ُ عـَــنْ شـَــيْءٍ أ َنـَــا فـَــاعـِــلـُــهُ تـَــرَدُّدِى عـَـن ْ نـَــفـْــس ِ عـَــبـْــدِى الـْــمـُــؤْمـِـن
Aku tidak ragu daripada sesuatu yang Aku lakukan sepertimana Aku ragu (hendak mengambil) nyawa hamba Aku yang mukmin
يـَــكـْــرَهُ الـْــمـَــوْت
di mana dia membenci maut
وَأ َنـَــا أ َكـْــرَهُ مَــسَــاءَتـَــهُ
sedang Aku tidak suka menyakitinya


رواه البخارى
hadis qudsi riwayat Al-Bukhari

Rujukan:
Ezzeddin Ibrahim (diterjemah oleh) Ustaz Mohd. Khir Hj. Yaacob. 1985. HADIS QUDSI 40 IMAM NAWAWI. Kuala Lumpur : Angkatan Belia Islam Malaysia. m.s 62-63

DOA : Memudahkan Tidur

Doa Memudahkan Tidur

عَــن ْ ز َيـْـد بن ثـَــابـِـت رَضـِـــيَ اللهُ عـَـنـْـهُ قـَــالَ: شـَــكـَــوْت ُ إلـَــى رَسـُــول ِ اللهِ صـَــلـَّـى اللهُ عـَــلـَــيـْــهِ وَسـَــلـَّــمَ أ َرَقـًــا أ َصـَــابَــنـِــى، فـَــقـَــالَ قـُــلْ

اللهُــمَّ غـَــارَتِ النـُّــجـُــومُ وَهَــدَأ َتِ الـْــعـُــيُــون ُ وَأ َنـْـت َ حـَــيٌّ قـَــيـُّــومٌ لاَ تـَــأ ْخـُــذ ُكَ سـِــنـَــة ٌ وَلاَ نـَــوْمٌ يـَــاحـَــيُّ يـَــا قـَــيـُّــومُ أ َهـْــدِئْ لـَــيـْــلـِــى وَأ َنـِــمْ عـَــيـْــنـِــى

فـَـقـُــلـْــتـُــهـَــا فـَــأ َذ ْهـَــبَ اللهُ عـَــز َّ وَجـَــلَّ عـَــنـِّــى مـَــا كـُــنـْــت ُ أ َجـِــدُ

رواهُ ابن السني رضى الله عنه


Zaid bin Thabit r.a. menyatakan beliau mengadu kepada Rasulullah s.a.w. bahawa beliau mengalami masalah susah hendak tidur, maka Rasulullah s.a.w. mengajar beliau doa ini,

اللهُــمَّ غـَــارَتِ النـُّــجـُــومُ وَهَــدَأ َتِ الـْــعـُــيُــون ُ وَأ َنـْـت َ حـَــيٌّ قـَــيـُّــومٌ لاَ تـَــأ ْخـُــذ ُكَ سـِــنـَــة ٌ وَلاَ نـَــوْمٌ يـَــاحـَــيُّ يـَــا قـَــيـُّــومُ أ َهـْــدِئْ لـَــيـْــلـِــى وَأ َنـِــمْ عـَــيـْــنـِــى

dan apabila dibacanya, katanya, “Allah SWT menghilangkan penyakit susah tidur yang kualami itu.”

Maksud doa tersebut ialah: “Ya Allah, telah lenyap segala bintang dan telah lelap semua mata sedangkan Engkau sentiasa hidup lagi berdiri, tidak mendatangi / mengenai Engkau mengantuk dan lena, wahai Tuhan yang hidup lagi berdiri, tenangkanlah malamku dan lelapkanlah mataku
.”

(Hadith riwayat Ibnu Sunni r.a)

Rujukan:
  1. أحمد عبد الجواد . الدعاء المستجاب من الحديث والكتاب. دمشق، بيروت : دار ابن كثير. م.س 93-94
  2. ايچ. فرقان أحمد الأنصري (اليه بهاس اوليه) ايچ. عيم. يعقوب الأنصرى. ١٨٨٥. دعا دان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kelantan: pustaka aman press SDN.BHD. m.s 39

DOA : Ketika Kesempitan Hidup

Doa Ketika Kesempitan Hidup

عـَــن ْ ابـْــن ِ عـُــمـَــر رَضـِــىَ اللهُ عـَــنـْــهُـمَــا عـَـن ِ النـَّــبـِــىِّ صـَــلـَّــى اللهُ عـَــلـَــيـْــهِ وَسـَــلـَّــمَ قـَــالَ : مـَــا يـَــمـْــنـَــعُ أ َحـَــدَكـُــمْ إ ِذ َا عـَــسـَــرَ عـَــلـَــيـْــهِ أ َمـْــرٌ مـَــعـِــيـْــشـَــتـَـهُ أ َن ْ يـَــقـُــولَ إ ِذ َا خـَــرَجَ مـِــن ْ بـَــيـْــتِـهِ
بـِــسـْــم ِ اللهِ عـَــلـَــى نـَــفـْــسـِــى وَعـَــلـَــى مـَــالـِــى وَدِيــنـِــى. اللهُــمَّ رَضـِّـــنـِــى بـِــقـَــضـَــائِــك َ، وَبـَــارِكْ لـِــى فـِــيْــمـَــا قـُــدِّرَ حـَــتـَّــى لاَ أ ُحـِــبُّ تـَــعـْــجـِــيـْــلَ مـَــا
أ َخـَّــرْت َ وَلاَ تـَــأ ْخـِــيرَ مـَــا عـَــجـَّــلـْــتَ

رواهُ ابن السني رضى الله عنه

Daripada Ibnu Umar r.a. daripada Nabi s.a.w sabdanya,
“Apakah yang menghalang kamu apabila menghadapi kesukaran di dalam kehidupannya untuk mengucapkan ketika keluar daripada rumahnya:
بـِــسـْــم ِ اللهِ عـَــلـَــى نـَــفـْــسـِــى وَعـَــلـَــى مـَــالـِــى وَدِيــنـِــى. اللهُــمَّ رَضـِّـــنـِــى بـِــقـَــضـَــائِــك َ، وَبـَــارِكْ لـِــى فـِــيْــمـَــا قـُــدِّرَ حـَــتـَّــى لاَ أ ُحـِــبُّ تـَــعـْــجـِــيـْــلَ مـَــا أَخـَّــرْت َ وَلاَ تـَــأ ْخـِــيرَ مـَــا عـَــجـَّــلـْــتَ


Maksudnya “Dengan nama Allah ke atas diriku, hartaku dan agamaku. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku seorang yang reda dengan ketentuanMu dan berkatilah aku pada apa yang telah kau takdirkan untukku sehingga aku tidak cenderung untuk mengingini segera apa yang Kau lewatkan dan tidak menginginkankan sesuatu lambat terhadap apa yang telah Kau segerakan.”

(Hadith riwayat ibnu Sunni r.a)


Rujukan:

1. Dr. Amran Kasimin & Dato' Dr. Haron Din. 1997. DOA DAN RAWATAN PENYAKIT (ii). Kuala Lumpur : Percetakan Watan Sdn. Bhd. m.s 84-85

2. 'Tafsirul Qur'an' Radio IKIM.FM


Selasa, Oktober 14, 2008

VIDEO : اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Huruf Hija'iyyah

محادثة/MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG : أوَّلاً : Dulu : Firstأوَّلاً : dulu :first

(Situasi 1 : Pergi kuliah)


* أ ُر ِيْدُ أ َنْ أذ ْهَبَ إلىَ الـْـجـَامِعَةِ Smiley Grad 1
* Saya hendak pergi (I want to go) ke universiti.

أ ُر ِيْدُ: Saya hendak
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perbuatan)
أذ ْهَبَ : saya pergi
إلىَ : ke
الـْـجـَامِعَةِ : universiti.
# وَأنـَـا أيْضـًا
# Saya pun begitu juga.

وَ : dan
أنـَـا : Saya
أيْضـًا : begitu juga.
Contacts
* هـَـيَّا نـَذ ْهَبْ سَـو ِيـًا
* Jomlah kita pergi bersama-sama

هـَـياَّ : Jomlah
نـَذ ْهَــبْ : kita pergi
سَـو ِيـًا : bersama-sama

# إذ ْهَبْ / إذ ْهَبـِى أنـْـتَ / أنـْـتِ أوَّلاً
سـَأذ ْهَـبُ بَعْدَ قـَـلِيْلٍ
# Awak pergilah dulu (you go first). Saya akan pergi sekejap lagi.

إذ ْهَبْ : Awak pergilah (L)
إذ ْهَبـِى : Awak pergilah (P)
أنـْـتَ : awak (L)
أنـْـتِ : awak (P)
أوَّلاً : dulu : first

سـَأذ ْهَـبُ : Saya akan pergi (سَ : akan, أذ ْهَـبُ : saya pergi)
بَعْدَ قـَـلِيْلٍ : sekejap lagi. (بَعْدَ : selepas قـَـلِيْلٍ : sedikit, tetapi jangan diterjemahkan demikian kerana ianya package dan makna yang lebih sesuai adalah ‘sekejap lagi’)

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* أ ُر ِيْدُ أ َنْ أذ ْهَبَ إلىَ الـْـجـَامِعَةِ Chauffeur
* Saya hendak pergi (I want to go) ke universiti.

# وَأنـَـا أيْضـًا
# Saya pun begitu juga.

* هـَـيَّا نـَذ ْهَبْ سَـو ِيـًا
* Jomlah kita pergi bersama-sama

# إذ ْهَبْ أنـْـتَ أوَّلاً. سـَأذ ْهَـبُ بَعْدَ قـَـلِيْلٍ
# Awak pergilah dulu (you go first). Saya akan pergi sekejap lagi.

Dirt Bike
PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

Antique 1* أ ُر ِيْدُ أ َنْ أذ ْهَبَ إلىَ الـْـجـَامِعَةِ
* Saya hendak pergi (I want to go) ke universiti.

# وَأنـَـا أيْضـًا
# Saya pun begitu juga.

* هـَـيَّا نـَذ ْهَبْ سَـو ِيـًا
* Jomlah kita pergi bersama-sama

Dragster # إذ ْهَبـِى أنـْـتِ أوَّلاً. سـَأذ ْهَـبُ بَعْدَ قـَـلِيْلٍ
# Awak pergilah dulu (you go first). Saya akan pergi sekejap lagi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Situasi 2: 'Demam' peperiksaan)
Duh
* اِقـْـتـَـرَبَ مَوعـِـدَ الإمْـتِـحـَـانِ
*
Waktu peperiksaan hampir tiba.

اِقـْـتـَـرَبَ : hampir
مَوعـِـدَ : Waktu / masa
الإمْـتِـحـَـانِ : peperiksaan / exam


# هـَـلْ أنـْـتَ / أنـْـتِ مُسـْتـَـعـِـدٌّ / مُسـْـتـَعـِـدَّة ٌ ؟
# Adakah awak bersedia?

هـَـلْ : Adakah
أنـْـتَ : awak (L)
أنـْـتِ : awak (P)
مُسـْـتـَـعـِـدٌّ : bersedia? (L)
مُسـْـتـَـعـِـدَّة ٌ ؟ : bersedia? (P)


* نــَـعَمْ، مَاذ َا أفـْـعَلُ حَـتـَّى أنـْـجَحَ؟
*
Ye, apa yang saya harus buat untuk lulus?

نــَـعَمْ : Ye,
مَاذ َا : apa
أفـْـعَلُ : saya harus buat / lakukan
حَـتــَّـى : untuk / sehingga
أنـْـجَحَ؟ : lulus?


# اِجْـتـَـهـِـدْ / اِجْـتـَـهـِـدِى أوَّلاً ثـُـمَّ تـَــوَكـَّلْ / تـَــوَكـَّلِى عَلـَى اللهِ
# Berusahalah dulu, kemudian bertawakkallah ke atas Allah.

اِجْـتـَهـِـدْ : Berusahalah (L)
اِجْـتـَـهـِـدِى : Berusahalah (P)
أوَّلاً : dulu,
ثـُـمَّ : kemudian
تـَـوَكـَّلْ : bertawakkallah (L)
تـَـوَكـَّلِى : bertawakkallah (P)
عَلـَـى : ke atas
اللهِ : Allah.


PERBUALAN SESAMA LELAKI:
* اِقـْـتـَرَبَ مَوعـِـدَ الإمْـتِـحـَـانِ Bomb
* Waktu peperiksaan hampir tiba.


# هـَـلْ أنـْـتَ مُسـْـتـَعـِـدٌّ؟
# Adakah awak bersedia?

* نــَـعَمْ، مَاذ َا أفـْـعَلُ حَـتـَّى أنـْـجَحَ؟
* Ye, apa yang saya harus buat untuk lulus?

# اِجْـتـَهـِـدْ أوََّلاً ثـُـمََّ تـَـوَكـََّلْ عَلـَى اللهِ Lava Lamp
# Berusahalah dulu, kemudian bertawakkallah ke atas Allah.


PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

اِقـْـتـَرَبَ مَوعـِـدَ الإمْـتِـحـَـانِ
!
* Waktu peperiksaan hampir tiba.


# هـَـلْ أنـْـتِ مُسـْـتـَعـِـدََّة ٌ ؟ Orange
# Adakah awak bersedia?

* نــَـعَمْ، مَاذ َا أفـْـعَلُ حَـتـََّى أنـْـجَحَ؟
* Ye, apa yang saya harus buat untuk lulus?


# اِجْـتـَهـِـدِى أوََّلاً ثـُـمََّ تـَـوَكـََّلـِـى عَلـَى اللهِ
# Berusahalah dulu, kemudian bertawakkallah ke atas Allah. God Is Great


-------------------------------------------------------------------------------------------------

(Situasi 3 - Perbualan anak dengan bapa : anak sudah teringin hendak berkahwin....)

I have a secret* اُر ِيْـدُ أنْ أتـَزَوَّجَ
* Saya hendak berkahwin

اُر ِيْـدُ : Saya hendak
أنْ : (tiada makna , fungsinya menggabungkan 2 perbuatan)
أتـَزَوَّجَ : saya berkahwin


# هَـلْ عـِـنـْـدَكَ / عـِـنـْـدَكِ مَـالٌ ؟ Shocked
# Adakah awak ada mempunyai duit?

هَـلْ : Adakah
عـِـنـْـدَكَ : awak ada (L)
عـِـنـْـدَكِ : awak ada (P)
(عـِـنـْدَ : ada / mempunyai , كَ : awak (L), كِ : awak(P))
مَـالٌ ؟ : duit / harta / wang?


* نـَـعَـمْ، عـِـنـْــدِى عَـشـَـرَة ُ ءَالاَفٍ
* Ye, saya mempunyai 10 000 (sepuluh ribu) ringgit.

نـَـعَـمْ : Ye,
عـِـنـْــدِى : saya mempunyai
(
عـِـنـْــدِ : ada / mempunyai , ى : saya)
عَـشـَـرَةُ : sepuluh
ءَالاَفٍ : ribu

# أنـْتَ / أنـْتِ لاَ تـَـزَالُ / تـَـزَالِـيْنَ صَــغِــيْـرًا / صَــغِــيْـرَةً
أنـْهِ / أنـْهِى دِرَاسَتـَــكَ / دِرَاسَتـَـكِ أوَّلاً
# Awak ni masih muda lagi, habiskan belajar dulu.

أنـْــتَ : Awak (L)
أنـْــتِ : Awak (P)
لاَ تـَــزَالُ : masih (L)
لاَ تـَــزَالِـيْنَ : masih (P)
صَــغِــيْـرًا : muda (L)
صَــغِــيْـرَةً : muda (P)
أنـْــهِ : habiskan (L)
أنـْــهـِــى : habiskan (P)
دِرَاسَتـَكَ : pelajaran awak (L)
دِرَاسَتـَكِ : pelajaran awak (P)
(دِرَاسَتَ : pelajaran , كَ : awak (L) , كِ : awak (P))
أوَّلاً : dulu.

It's Not FairPERBUALAN ANAK LELAKI DENGAN BAPA:

* اُر ِيْـدُ أنْ أتـَـزَوَّجَ Please
* Saya hendak berkahwin

# هَـلْ عـِـنـْـدَكَ مَـالٌ ؟
# Adakah awak ada mempunyai duit?

* نـَـعَـمْ، عـِـنـْــدِى عَـشـَـرَة ُ ءَالاَفٍ
* Ye, saya mempunyai 10 000 (sepuluh ribu) ringgit.

# أنـْـتَ لاَ تـَـزَالُ صَــغِــيْـرًا. أنـْـهِ دِرَاسَتـَـكَ أوَّلاً
# Awak ni masih muda lagi, habiskan belajar dulu.


PERBUALAN ANAK PEREMPUAN DENGAN BAPA:* اُر ِيْـدُ أنْ أتـَـزَوَّجَ
* Saya hendak berkahwin

# هَـلْ عـِـنـْـدَكِ مَـالٌ ؟
# Adakah awak ada mempunyai duit?

* نـَـعَـمْ، عـِـنـْــدِى عَـشـَـرَة ُ ءَالاَفٍ
* Ye, saya mempunyai 10 000 (sepuluh ribu) ringgit.

# أنـْـتِ لاَ تـَــزَالِـيْنَ صَــغِــيْـرَة ً.أنـْــهىِ دِرَاسَـــتـَــكِ أوَّلاً
# Awak ni masih muda lagi, habiskan belajar dulu.
Tantrum
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(Situasi 4 : Siapa datang dulu?)

* مَــنْ جـَــاءَ أوَّلاً؟ Gorilla
* Siapa yang datang dulu?

مَــنْ : Siapa
جـَــاءَ : datang
أوَّلاً؟ : dulu?

# أنـَـا جِـئـْتُ أوَّلاً وَهُـوَ جَـاءَ بَـعْدِى
# Saya datang dulu dan dia datang selepas saya.

أنـَـا : Saya Penguin Wave
جِـئـْتُ : Saya telah datang
أوَّلاً : dulu
وَ : dan
هُوَ : dia Snail
جَـاءَ : dia telah datang
بَـعْدِى : selepas saya.(بَـعْدُ : selepas , ى : saya)
...........................

* مَــنْ جـَــاءَ أوَّلاً؟
* Siapa yang datang dulu?

# أنـَـا جِـئـْتُ أوَّلاً وَهُـوَ جَـاءَ بَـعْدِى
# Saya datang dulu dan dia datang selepas saya.

Nota: Situasi 4 telah saya ubah. Perbualan asal adalah seperti berikut:

(Situasi 4 : Siapa datang dulu?)

* مَــنْ جـَــاءَ أوَّلاً؟
* Siapa yang datang dulu?


مَــنْ : Siapa
جـَــاءَ : datang
أوَّلاً؟ : dulu?

# أنـَـا جِـئـْتُ أوَّلاً وَأ َحـْــمـَــدَُ جَـاءَ بَـعْدِى
# Saya datang dulu dan Ahmad datang selepas saya.

أنـَـا : Saya
جِـئـْتُ : Saya telah datang
أوَّلاً : dulu
وَ : dan
أ َحـْــمـَــدُ : Ahmad
جَـاءَ : dia telah datang
بَـعْدِى : selepas saya.(بَـعْدُ : selepas , ى : saya)
...........................

* مَــنْ جـَــاءَ أوَّلاً؟
* Siapa yang datang dulu?

# أنـَـا جِـئـْتُ أوَّلاً وَأ َحـْــمـَــدَُ جَـاءَ بَـعْدِى
# Saya datang dulu dan Ahmad datang selepas saya.

Rujukan :

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print