Rabu, Oktober 22, 2008

صرف/SARAF/SORF: Pelajaran 1.2 : أوزان الفعل الثلاثى المجرد

أ َوْزَانُ الـْـفـِـعْـل ِ الثـُّــلاَثِـى الـْــمُجَــرَّد


Wazan / Timbangan / Bentuk / Paten

Feel 3 Huruf

(Tanpa Huruf Tambahan)Keterangan:
* Perbincangan akan tertumpu kepada perubahan baris yang berlaku kepada
(huruf ع/ 'ainul fi'l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ 'ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع)

* Warna biru adalah:

feel madhi الـْــفِــعْــلُ الـْــمَاضِـى:

masa lampau @ telah berlaku :

past tense @ past participle.


* Warna kuning adalah:

feel mudhari' : الـْــفـِــعْــلُ الـْــمُضَار ِعُ:

masa kini @ akan datang :

present tense @ future tense
*****************************************************************************************************************

*Kesemua wazan / paten / bentuk Feel Thulathi (sulasi) Mujarrad , huruf pertamanya iaitu (ف) feel madhi

berbaris atas ( فَ)

*Huruf kedua feel madhi (ع)pula samada berbaris :

- atas عَ

- bawah عِ

- hadapan عُ

..........huruf terakhir baris apa?............ itu kena belajar Ilmu Nahu.............

*****************************************************************************************************************

* Jika (ع) (feel madhi / telah berlaku / past tense)

berbaris atas (فــعَـــل).

Contoh :

- فـَتـَـحَ

- ضَــرَبَ

- نـَـصَــرَ


Maka dalam (feel mudhari' / sedang berlaku / present tense)
baris ( 'ainul fi'l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ 'ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع ) tersebut
samada berbaris:
> atas يَفـْــعَــلُ contoh يَفـْــتـَـحُ

> bawah يـَــفـْـــعِـــلُ contoh يَضْــر ِبُ

> hadapan يَـفـْـــعُــــلُ contoh يَــنـْــصُــرُ

*****************************************************************************************************************

* Jika (ع) (feel madhi / telah berlaku / past tense)
berbaris bawah (فـَــعِــلَ).
Contoh:

- فـَــر ِحَ

- حَــسـِــبَ

Maka dalam (feel mudhari' / sedang berlaku / present tense)

baris ( 'ainul fi'l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ 'ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع ) tersebut samada berbaris:

> atas يَــفـْــعَــلُ contoh يـَــفـْــرَحُ

>bawah يَــفـْــعِــلُ contoh يَــحْــسِــبُ

****************************************************************************************

* Jika (ع) (feel madhi / telah berlaku / past tense)

berbaris hadapan (فـَــعُــلَ).

Contoh:

- حَــسُــنَ

Maka dalam(feel mudhari' / sedang berlaku / present tense)

baris ( 'ainul fi'l عَـيْنُ الـْـفِـعْـل/ 'ainul kalimah عَـيْـنُ الـْـكـَـلِـمَـة/ rumah ع ) tersebut
hanya berbaris:

> hadapan يَــفـْــعُــلُ contoh يَــحْــسُــنُ

*************************************************************************************** 

Jemput layari juga laman ini:

أوزان الفعل الثلاثى المجرد 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print